Andrev

Andrev

Andrev

Andrev Walden

Ingen nation har gått under av för mycket godhet (jag ringde och kollade)

Andrev Walden  |  Publicerad 2015-12-07 10:11  |  Lästid: 3 minuter

Ibland glömmer man att vi lever i en historiebok. Att allt som händer nu ska sammanfattas och paketeras i stora drag. Och jag befarar att vår samtid inte riktigt klär i stora drag.

3_500_2

Det är inte så många tider som gör det. Historien är lite oförlåtande på det sättet. När man står mitt i den och känner alla rädslor och ser myterna odlas och slå rot och alla hjältar som kämpar mellan raderna, då blir den väl mer begriplig på något sätt. Men allt det där ska ju kokas av, åtminstone i läroböckerna. Och sen ska framtiden undra: hur kunde människor gå med på det här?

Och vår samtid känns ju bitvis obegriplig redan nu så det är minst sagt besvärande att den ska betraktas på avstånd.

1_500

Jag befarar att vi lever i ett av de där ofattbara kapitlen. Någon sida in, där bakgrunden till det ofattbara etablerats och mörkret börjat lägga sig. Det behöver inte vara så men idén om något slags undergång till följd av för mycket godhet har ändå slitit sig från kanten och börjat driva genom politiken. Rädslan har satt sig. Nationerna sluter sig.

Sen betyder undergång förstås olika saker i olika huvuden. Regeringen brottas med verklighetsförankrade utmaningar och bekymrar sig (måhända paniskt) mest om ett slags logistisk kollaps – medan idéerna om en kulturell eller till och med rasbiologisk undergång ännu är fast förankrade i kanten. Men kanten har blivit olustigt stor och begrepp som "inbillad godhet" driver också inåt (även om orden byts ut på vägen). Det är naturligt eftersom det inte finns några andra angreppsvinklar när människors medkänsla ska brytas ner: vi begriper liksom bara inte att vår patologiska godhet är ett hot mot oss själva, att den leder oss mot nationens undergång.

5_500

Rädslan har satt sig. Spelar ingen roll att landets ekonomi i skrivande stund växer med historisk styrka – rädsla är alltid starkare än fakta. Rädsla isolerar mot fakta. Nationen bara SKA gå under (om vi inte sluter oss).

Och allt det här är besynnerligt med tanke på att ingen nation eller civilisation någonsin gått under av för mycket godhet. Tänker jag. Eller jag vet ganska säkert för jag kontaktade Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och frågade.

– Nej, det har aldrig hänt!

Svarar Dick Harrison. Med utropstecken och allt. Sen konstaterar han förvisso att ingen heller försökt.

– I historisk tid var marginalerna så små att det vi idag uppfattar som god politik, till exempel socialbidrag och studiebidrag, var otänkbart.

– Jag tolkar det som att även godhet i form av mottagande av krigsflyktingar saknar relevant empiri, i fråga om potentiellt underlag för något slags undergång?

Undrar jag (med den sortens svåra ord jag tänker mig att professorer pratar med).

– För undergång, ja. Däremot har självfallet temporära livsmedelskriser uppstått vid flyktingmottagande.

Ingen nation eller civilisation har gått under av för mycket godhet. Jag säger inte att det inte kan hända, bara att det inte har hänt. Vi är alltså  rädda för någonting som aldrig har hänt att vi upprepar misstag som vi vet är misstag – för att de har hänt.

4_500

Det är väl så att vi inte lär oss av historien för att historien (åtminstone i den form som når lejonparten av oss i klassrummen) saknar nyanserna. Allt man ser och känner när man står mitt i den. Rädslan, framför allt. Med rädsla kan man bygga vilken logik som helst.

Men på avstånd ser man inte in mellan raderna. Man känner inte igen sig. Och man tänker att människor måste varit dumma i huvudet på den där tiden.

Det är en olycklig tanke. Varför skulle vi ens försöka lära oss någonting av människor som var dumma i huvudet?

–––––

Fotnot: nej, jag drar inte paralleller mellan Stefan Löfvens regering och nazisternas Tyskland, det var bara en behändig scen att jobba med. Däremot tror jag att den allmänna rädslan, den som även regeringspartierna bidrar till (för att motivera sveken mot värdegrunden), kan leda oss till avgrunder vi inte kan föreställa oss än. Dock ej nationens undergång.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-09-13 16:11